شرکت آتاتجارت سلوط(ایران کوماتسو) غرفه برتردر هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن واقع درمصلی تهران شد

غرفه شرکت آتاتجارت سلوط به عنوان غرفه برتر هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی معرفی شد. در این دوره که با حضور شرکت های مطرح معدنی و صنایع معدنی در نمایشگاه بین المللی مصلی تهران برگزار شد، غرفه شرکت آتاتجارت سلوط (ایران کوماتسو) با مدیریت علی کاظمی به عنوان غرفه برتر نمایشگاه معرفی و لوح تقدیر و تندیس نمایشگاه را دریافت کرد. شایان ذکر است مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران سازمان ها و شرکت های معدنی و کارشناسان و فعالان حوزه معدن و ... از غرفه شرکت آتاتجارت بازدید نمودند.